Praktijk Eigen Reis

Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Werkwijze

De kinder- jeugdtherapeut werkt vanuit de integratieve visie.

integratieve visie
De therapeut stelt hierbij het kind centraal en observeert, luistert, speelt, praat en benadert hem of haar vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van dit kind. 

De therapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van de cliënt, als op zijn of haar buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school). Ieder mens maakt immers deel uit van een groter geheel. De therapeut gaat samen met het kind of de jongere op zoek naar de eigen unieke benadering die bij hem of haar past. Dat betekent dat elk therapietraject maatwerk is.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is kortdurend. Een therapietraject beslaat gemiddeld 5-15 sessies.

HET KIND WEET HET, HET KIND KAN HET, HET KIND DOET HET !